milattan önce

adv. before Christ

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • milattan önce — is. Miladi tarih başlangıcından geriye doğru sayılan yıllara göre belirtilen tarih …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • önce — is. 1) Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü. T. Buğra 2) zf. İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim. B. Felek Birleşik Sözler bir an …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — Milattan öNce (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary

  • AMAZON — Milattan önce yaşamış İskitlerin kadın askerlerine verilen isim. Göğüslerini dağlatarak küçükten harbe alıştırılan bu İskit kadınlarının şiddetli muharebeler yaptıkları yazılıdır. * Güney Amerika da büyük bir nehir adı.(Evet nasıl ki tarihlerde… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • milat — is., dı, Ar. mīlād 1) Hz. İsa nın doğduğu gün 2) mec. Herhangi bir olayın başlangıcı Bütün uzay araştırmacıları için yepyeni bir milattı bugün. M. Mungan Birleşik Sözler milattan önce milattan sonra kablelmilat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Cermen — is., öz., Fr. germain 1) Bugünkü Almanya yı, Bohemya ve Polonya nın batı bölümünü kapsayan Cermanya da milattan önce III. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar oturan halk 2) Bu halktan olan kimse Birleşik Sözler Cermen dilleri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kablelmilat — is., dı, esk., Ar. ḳabl + mīlād Milattan önce …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kablelmîlad — (A.) [ دﻼﻴﻤﻝا ﻞﺒﻗ ] milattan önce …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • BÂBİL KULESİ — Tevrat ın rivayetine göre Hz. Nuh un (A.S.) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yaptırılmış büyük bir kuledir. Rabbimiz bu kulede çalışmakta olanların dillerini değiştirmiş ve birbirlerini anlamaz hale getirmiştir. Bundan dolayı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sonra — zf. 1) Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim. A. İlhan 2) Daha uzak ve ileri bir yerde Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık. R. N. Güntekin 3) Makam, sıra, değer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.